Bosebo Kyrka


Bosebo är egen församling, men tillhör Gislaveds pastorat. Kyrkan är byggd 1961, arkitekt Rudolf Hall Halmstad. Kyrkan invigdes 1962 av biskop Elis Malmeström. Den är yngst i pastoratet men platsen har kristna traditioner långt tillbaka i förhistorisk tid. Den första kyrkan är enligt legenden byggd av den mäktige hedningen Bose. Han försökte dränka sin piga Maja som blivit kristen genom att med en kvarnsten sänka henne i sjön. Stenen blev dock till fjäder. Maja räddades och kunda simma vidare som en svan. I en annan version dödade han flickan med sitt svärd och där hennes blod rann sprang det upp en vattenkälla som finns kvar än i dag! Den är utmärkt med en skylt strax söder om kyrkan, Sissle källa.
Resultatet blev i alla fall att Bose byggde den första kyrkan för att sona sin onda gärning. Äldsta skriftliga dokumentet om en kyrka i Bosebo är från 1558.
I vapenhuset finns modeller av de tre senaste kyrkorna i Bosebo, 1652, 1895 och 1961. 1652 års kyrka finns bevarad på Kulturen i Lund. Många inventarier från de gamla kyrkorna finns bevarade i ett kyrkomuseum i församlingshemmet.
Av äldre inventarier i kyrkan kan särskilt nämnas:
Dopfunt i gnejs från senare delen av 1200-talet med dopskål från 1600-talet.
Karl XII:s bibel från 1703.
Nattvardskalk från 1716 samt vinkanna från 1726.
Orgeln med 14 stämmor är från 1996, byggd av Hammarbergs orgelbyggeri Göteborg.

Källa: http://www.svenskakyrkan.se/gislaved/bos-ky.htm

Bosebo Hembygdsförening

Anders Törnqvist
Kyrkarp Övergård Bosebo
33291 GISLAVED