Bosebo Hembygdsförening

Bosebo Hembygdsförening startades 1977. Åtskilliga studiecirklar, som resulterade i en hembygdsbok, utgjorde grunden för denna. Föreningen har till uppgift att forska i och sprida kunskap om bygdens historia.

Tre fontida stensättningar vårdas. Torp, backastugor och kolarspisar har märkts ut, och en kolarkoja har rekonstruerats. Att värna om landskapsbilden och naturen bland annat genom lieslåtter är också föreningens uppgift liksom att genom olika aktiviteter stärka gemenskapen i socknen.

Nuvarande styrelse

Bosebo Hembygdsförening

Anders Törnqvist
Kyrkarp Övergård Bosebo
33291 GISLAVED