Sissle källa

Ovanför gamla fattigstugan i Bosebo finns Sissle källa, en vattenkälla som fått namn efter Sissela.

Sissela - martyr

En förföljelsestorm måste inom kort ha uppstått mot den unga församlingen. Hedningarna, som var förbittrade över den nya läran, dräpte den kristna "jungfrun Cecilia" i närheten av kyrkan. Där hennes blod utgöts, framvällde den klara Sisslekällan, i vilken offergåvor nedlagts, för att martyren måtte avvända sjkdom och annan ofärd från offrande. Sissela, som i sagan ofta identifieras med Maja, skall ha haft sitt föräldrahem i Sisslebo eller Däkegården, Villstad socken.

Enligt en annan version av SIsselsägnen band Bose SIssela vid en kvarnsten och rodde ut på Majsjön. "Gå nu till Sandvik och hälsa prästen, att när gråsten flyter och hälleberget rämnar, så skall jag komma efter." Därvid kastade han henne i vattnet. Men gråstenen flöt och Sissela kom oskadd till stranden. Då drog Bose sitt svärd och dödade henne, men där hon föll, sprang ur hårda hälleberget en klar källa. Då kom Bose ihåg sin hälsning till sandviksprästen och blev kristnad. Det han hade gjort SIssela, var illa gjort, sade prästen. Därför skulle han bygga en kyrka för att sona sitt brott, och var den skulle byggas, det visade tvillingarna som stannade vid Sisselas källa. Kyrkan fick namnet Bosebo, och Sisselas bild med en kvarnsten om halsen uppsattes på tornet.

Källa: Boken "Bosebo vår hembygd"

Bosebo Hembygdsförening

Anders Törnqvist
Kyrkarp Övergård Bosebo
33291 GISLAVED