Församlingshemmet "Gamla skolan"

I slutet av 1800-talet beslöt man att bygga ett nytt skolhus med lärarbostad och sockenstuga på planen framför kyrkan, och därvid skulle den gamla sockenstugan rivas ner. År 1879 åtog sig Edvard Johansson i Krabby att bygga det nya skolhuset för 865 kronor. Pengar därtill fanns i skolkassan, som hade en behållning på över 1000 kronor. I det sammanhanget beslöts att höja avgifter till skolan från 25 öre till 50 öre per person, och dessutom infördes en avgift för skolbarnen på 50 öre. År 1880 stod skolhuset fördigt, och det står kvar ännu i denna dag.

Idag används byggnaden som församlingshem.
På vinden finns inventarier sparade från 1894 års kyrka och skolinventarier. Här hålls även årligen en gudstjänst.

Bosebo Hembygdsförening

Anders Törnqvist
Kyrkarp Övergård Bosebo
33291 GISLAVED